Styret

Styret 2019

Styreleder: Jenni Andersen
mail: jenniand_90@hotmail.com

Nestleder:Lars Erik Olsen
Telefon: 41 49 45 13

Sekretær: Krista Sørensen
Telefon: 41 53 35 43
Mail: Kristasor@gmail.com

Styremedlem: Mads Olav Olsen
Telefon: 41 55 19 16
Mail: madsolaf98@hotmail.com

Kasserer: Hallvard Sørensen
Telefon: 99 24 21 45
Mail: hjelmaas91@hotmail.com

Varamedlem: Elise Olsen